REKLAMAČNÉ PODMIENKY

 

Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim pri reklamácií a riadia sa Občianskym a Obchodným zákonníkom. Povinnosťou predajcu je postúpiť dané objednávky kupujúceho dodávateľovi a dohodnúť s ním dodacie podmienky a následne informovať kupujúceho o dodaní či zmene objednávky. Povinnosťou kupujúceho je prevziať objednaný tovar a prehliadnuť si tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu a stav nezodpovedá objednávke, je potrebné vyhotoviť záznam o poškodení tovaru za prítomnosti dopravcu a následne podať tovar či časť tovaru na reklamáciu dodávateľovi.

 

ZÁZNAM O POŠKODENÍ TOVARU

 

Dodávateľ:                                                                                                                          Odberateľ:

…………………………………………….                                                                          ……………………………………………

 

……………………………………………                                                                            ……………………………………………

 

Text (Popis závady/poškodenia)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Názov tovaru ks/bal Iné

 

 

 

 

podpis dodávateľa                              podpis predajcu                                        podpis odberateľa