Tieto všeobecne ustanovené obchodné podmienky (ďalej len “podmienky”) upravujú vzájomné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim. Predajca je prevádzkovateľom obchodného systému (ďalej len “prevádzkovateľ”) pri kúpe tovaru prostredníctvo e-shopu zaslaním objednávky na požadovaný druh ponúkaného tovaru. Vyplnený a zaslaný objednávkový formulár je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy pri sprostredkovaní predaja medzi predávajúcim a kupujúcim. Odoslaním objednávky zákazník vstupuje do zmluvného vzťahu s predajcom a potvrdzuje, že sa oboznámil predávajúcim o vlastnostiach tovaru, o množstve, cene a spôsobe úhrady, ako aj o ostatných nákladoch súvisiacich s dovozom tovaru, ktoré má predajca uverejnené v e-shope a obchodných podmienkach predaja. Taktiež zákazník zaslaním objednávky súhlasí, že si všetky náležitosti o stanovených podmienkach predaja prečítal v celom rozsahu a že s nimi súhlasí.