OBJEDNÁVKA A DODANIE TOVARU

Kúpna zmluva nadobúda aktívnosť a platnosť odoslaním objednávkového formulára na e-mail predajcu prostredníctvom e-shopu. Uzavretie kúpnej zmluvy bude odberateľovi potvrdené zaslaním správy na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v objednávkovom formulári. Doručením  potvrdenia o prijatí objednávky kupujúcemu o kúpe tovaru sa kúpna zmluva považuje za uzavretú. Predmetom danej zmluvy je dodanie tovaru kupujúcemu za uvedených podmienok. Objednanie tovaru kupujúci vykonáva cez e-shop predajcu. Objednať si môže akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo “DO KOŠÍKA”. Iné druhy tovaru sú v ponuke predajcu k vzhliadnutiu ako možnosť dodania, avšak nie je možné ich objednanie cez e-shop.

E-mailové objednanie tovaru vykonáva kupujúci vyplnením a odoslaním objednávkového formulára prostredníctvom e-shopu.

Telefonické objednanie tovaru je možné. Vyplnený objednávkový formulár preposiela na uvedený e-mail predajca kupujúcemu, čo je zároveň doručenkou uzavretej kúpnej zmluvy.

Osobné objednanie tovaru je možné po predchádzajúcich meraniach predajcom, po vzájomnej dohode, kedy je objednávkový formulár vyplnený predajcom preposlaný na e-mail kupujúceho ako potvrdzujúci a zaväzujúci doklad dohodnutých strán.

Predajca sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu do 7 kalendárnych dní, v prípade stavebného tovaru (skladové zásoby dodávateľa) do 4 týždňov a to  na adresu, ktorú uvedie kupujúci v objednávke ako miesto doručenia po úhrade platby za objednaný tovar. Úhradou sa rozumie moment pripísania úhrady na účet predajcu. Ak si kupujúci zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo z iného dôvodu, o ktorom predajcu včas vopred neinformoval, spätné doručenie dodávateľovi bude vykonané na jeho náklady.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Platbu za tovar vykonáva kupujúci nasledovne:

  • ak si kupujúci objedná tovar cez e-shop, telefonicky alebo osobne, vykonáva sa platba ihneď po objednaní tovaru na uvedený bankový účet. Následne bude dodaný tovar kupujúcemu priamo predajcom alebo dodávateľom podľa dohodnutých podmienok kúpnej zmluvy.
  • ak si kupujúci pri objednaní tovaru zvolí za spôsob dopravy dobierku alebo Slovenskú poštu, a. s., platí sa v hotovosti priamo pri preberaní tovaru.

Cena za dodanie tovaru cez e-shop:

Ceny za dopravu tovaru prepravnou službou si určuje prepravná firma.       

Cenu za dodanie tovaru si určuje dodávateľ.  

Cena za dopravu tovaru nad 100m štvorcových je ZDARMA.

  

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku oznámením zaslaným predajcovi e-mailom na adresu StrechyBj@StrechyBj.sk, alebo podať telefonicky na č. 0911 52 51 52 a to v prípade, že cena z objednávky ešte nebola uhradená. V prípade, že kupujúci stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky, ale ešte pred dodaním tovaru, vyhradzuje si predajca právo odpočítať si preukázané dodacie náklady spojené s vybavovaním tejto objednávky.

Storno objednávky zo strany predajcu

Predajca nezodpovedá a vyhradzuje si právo zrušiť objednávku, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predajca bude bezodkladne informovať kupujúceho e-mailom alebo telefonicky za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už cenu z objednávky zaplatil, bude kupujúcemu poskytnutá náhrada výmeny za iný tovar alebo vrátená suma predaja.